Program: Wzory Przyszłości

Jak projektuje się produkty do Virtual Reality? Czy nasze ubrania będą stale wyposażone w elektronikę? O przyszłości sztuki, wzornictwa i mody, które łączą się z nowymi technologiami posłuchamy i porozmawiamy w ostatni weekend października w BWA Sokół.

— Magdalena Olszewska

27.10.2017 

piątek

18:00 – 20:00

Virtual Reality – przyszłość rozrywki i usług

Prowadzenie: Jakub Bartoszek

Innowacyjna technologia Virtual Reality opiera się na multimedialnym kreowaniu sztucznej rzeczywistości, komputerowej wersji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Dzięki rozwojowi telefonów komórkowych, VR zaczyna być dostępny dla indywidualnych użytkowników, a upowszechnianiu sprzyja coraz bardziej przystępna cena i większa ilość materiałów tworzonych w tej technice – gry czy filmy. VR coraz szerzej wchodzi także w obszar usług, edukacji, zdrowia. Jak produkty do Virtual Reality i Augmented Reality są projektowane? Jaki zespół przy nich pracuje, jak wpływają na ludzką percepcję? Wykład połączony z prezentacją sprzętu Samung Gear VR.

wzory przyszłości

28.10.2017 

sobota

11:00 -13:00 

Wearable devices – urządzenia, które nosimy na sobie

Prowadzenie: dr Piotr Bigaj

Ubrania wzbogacone o technologię oraz urządzenia, które nosimy na sobie, stają się coraz modniejszym uzupełnieniem naszego wyglądu. Poza funkcjami estetycznymi pełnią przede wszystkim role praktyczne, zbierają dane o stanie naszego zdrowia, jakości snu, spalaniu tkanki tłuszczowej. Być może niedługo będą nie tylko dodatkiem do naszego życia, ale obowiązkiem – dane przez nie zbierane mogą stać się obligatoryjne do korzystania ze służby zdrowia czy ubezpieczenia. Jak wyglądają takie urządzenia obecnie, a jak mogą wyglądać w przyszłości, jak będzie wyglądała ludzka sylwetka otoczona nie tylko ubraniem, ale wyposażona w stałe elementy technologii?

13:00 – 14:00

Prezentacja efektów warsztatów z firmą NEWAG

Prezentacja będzie podsumowaniem trzydniowych warsztatów z firmą Newag S.A. – producentem taboru kolejowego, które zapoczątkowały projekt „Wzory przyszłości”. W warsztatach uczestniczyli studenci Wydziału Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Poznanie zadań związanych z projektowaniem pociągów, organizacji pracy w fabryce, potrzeba dostosowania się w procesie projektowania do technicznych norm i regulacji prawnych to unikalna wiedza, którą w praktyce mieli okazje poznać studenci.

14:00 – 15:30

Innowacyjne technologie na wybiegu – odzież i materiały przyszłości

Prowadzenie: dr Marzanna Lesiakowska – Jabłońska

Wraz ze zmianą społeczną, technologiczną i kulturową, której jesteśmy świadkami, modyfikacji uległy potrzeby i sposoby użytkowania obiektów najbliższych człowiekowi. Dotyczy to przede wszystkim materiałów, w tym ubrań. Obecnie możliwe jest tworzenie nie tylko modnych ubrań oraz materiałów dekoracyjnych, ale projektowanie ich w taki sposób, że zyskują nowe właściwości funkcjonalne, czy wręcz przejmują zadania przypisane dotychczas innym przedmiotom. Dostępna technologia pozwala już nie tylko na inny sposób projektowania, wykonania i dystrybucji tekstyliów i odzieży, ale nadaje materiałom włókienniczym i ubiorom charakter tekstroniczny. Wzbogaca je, poprzez zaawansowaną inżynierię,  o wyjątkowe właściwości o znaczeniu estetycznym i użytkowym. Jak pogodzić technologię z dobrym wzornictwem w projektowaniu materiałów tekstylnych i obiektów z nich wykonanych? Czy ubrania i materiały przyszłości pogodzą modę z użytecznością?

15:30 – 16:30 przerwa

16:30 – 18:00 

Drukowanie przestrzenne – wokół drukarek 3D

Prowadzenie: Błażej Podkówka

W ostatnich latach nastąpił niebywały rozwój nowej technologii drukowania przestrzennego. Dzięki rozwojowi technicznemu drukarek 3D rozpoczęto wykorzystywać je w zróżnicowany sposób, nie tylko do tworzenia prototypów, ale także do wytwarzania materiałów medycznych, komponentów większych urządzeń, form do dalszej produkcji. Coraz bardziej realne staje się twierdzenie o upowszechnieniu w najbliższej przyszłości drukarek 3D do użytku domowego. Jak wyglądają drukarki 3D, jak i z czego drukują, do czego mogą służyć i jak domowy użytek takich drukarek może wpłynąć na cykl sprzedaży i dystrybucji przedmiotów, jak może też zmienić się rola projektanta?

18:00 – 19:30

Naukowe dowody na istnienie sztuki współczesnej 

Prowadzenie: Stach Szabłowski

Czy istnieją naukowe dowody na istnienie sztuki? Jak nowe technologie wpływają na zmiany w sztuce – i dlaczego duża część produkcji artystycznej w XXI wieku mogłaby powstać w wieku XIX? Jak działa sztuka jako instrument produkcji wiedzy? Jak działa nauka jako maszyna do produkcji piękna? Podczas spotkania odpowiedzi na te pytania poszukamy w praktykach wybranych współczesnych artystów, którzy nadają swojej sztuce naukową postać i szukają sposobów tworzenia artystycznych reprezentacji dyskursów naukowych.

20:00 Projekcja filmu 

PHOTON, reż. Norman Leto

Prelekcja: Karol Szafraniec

Film „Photon” Normana Leto, artysty działającego na pograniczu sztuki i nauki, jest swoistym podsumowaniem ludzkiej wiedzy na temat życia i ewolucji. Wizualizuje to, co wiemy dziś na temat procesu tworzenia się materii. Nie jest to jednak film przyrodniczy ani naukowy, ale oryginalna, ciekawa w odbiorze forma fabularyzowanego przedstawienia teorii naukowych dotyczących funkcjonowania wszechświata. Film prognozuje w przyszłości zaskakujące rozwiązania architektoniczne oraz samo replikujące się maszyny, a także łączenie człowieka z technologią.

Film został nagrodzony na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz na 17. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym T-Mobile Nowe Horyzonty.

wzory przyszlosci

29.10.2017 

niedziela

11:00 – 12:30 

Warsztaty dla dzieci „PRZETWÓRNIA”

Prowadzenie: Monika Smyła

Przedział wiekowy uczestników: 7-14 lat

Zapisy: Aleksandra Aznel

e-mail: a.anzel@mcksokol.pl

Domy, ubrania, telefony, zabawki, książki, kubki, samochody i wszystkie inny przedmioty zostały kiedyś zaprojektowane. Jednak droga od pomysłu do produktu nie jest łatwa i trzeba wziąć pod uwagę nie tylko funkcje przedmiotów, ale i ich estetykę. Celem warsztatów dla dzieci PRZETWÓRNIA jest zwrócenie uwagi na rolę designu w naszym życiu. Podczas zajęć uczestnicy staną się projektantami, którzy będą mieli za zadanie stworzyć i przygotować przedmioty jeszcze nieistniejące, które mogą być potrzebne w przyszłości.

12:30 – 14:00

Projektowanie doświadczenia użytkownika UX DESIGN

Prowadzenie: Wojciech Kuśmierek

Projektowanie user experience (ang. user experience design) to projektowanie produktów interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Produkt powinien: prezentować się w sposób atrakcyjny dla użytkownika, być funkcjonalny, ergonomiczny, użyteczny, korzystanie z niego powinno sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję. Projektowanie doświadczeń użytkownika z powodzeniem stosowane może być nie tylko w odniesieniu do oprogramowania, ale również do całościowej obsługi klienta w marketingu. Jest to termin bardzo często używany, zwłaszcza przez duże korporacje, jak jednak wygląda w praktyce?

wzory przyszłości

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Koncepcja projektu, koordynacja i realizacja: Małgorzata Miśkowiec, Maria Ostrowska

Koordynator BWA SOKÓŁ: Katarzyna Kożuch

Współpraca: Karol Szafraniec

Teksty i blog: Magdalena Olszewska

Kontakt z mediami: Agnieszka Komorowska-Gosk

Identyfikacja wizualna: turbodizel

Pracownia audio-wizualna: Paweł Augustyn, Krzysztof Pazgan, Maksymilian Zięba

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.