„Wzory przyszłości” to interdyscyplinarny cykl edukacyjny łączący wzornictwo, sztukę i technologię. Cykl zaprasza do zapoznania się z najbardziej atrakcyjnymi tematami związanymi z projektowaniem rozwiązań przyszłości i wpływem designu na kształt życia jednostki.

Październikowa, otwarta dla szerokiej publiczności, część programu to prezentacje najciekawszych i najnowszych zjawisk z zakresu designu i nowych technologii. Wykłady i spotkania będą opierały się na poszerzeniu pól działania od wzornictwa kojarzonego tylko z designem i produkcją przedmiotów do konceptualnych rozważań na temat wpływu projektowania na rzeczywistość i przyszłość ludzkiego życia.

Zajęcie się tematem przyszłości, oglądanej poprzez rozwiązania projektowe, pozwala na poruszenie wątków: rozwiązywania problemów użytkowych poprzez design, tworzenia z uwzględnieniem potrzeb użytkownika, innowacyjnego podejścia i tworzenia zmiany realnie odciskającej się na sposobach spędzania czasu wolnego, komforcie wykonywanej pracy, zdrowiu fizycznym, a także na modelach kontaktów międzyludzkich i sieci społecznych. Wielowymiarowość mieszcząca się w pojęciu designu i jego nieodłączne związki z nowymi technologiami, będą przedmiotem poszerzania wiedzy i dyskusji. Tytułowe „Wzory przyszłości”, na podstawie różnorodnych zjawisk ze świata projektowania, pozwalają na poznanie humanistycznego tła do czekających nas już niedługo zmian w wielu obszarach życia.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu

Samorządowa instytucja kultury województwa małopolskiego, której głównymi zadaniami są ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez realizację przeglądów i konkursów. To także centrum, które stwarza możliwość prezentacji i konfrontowania umiejętności grupom artystycznym i twórcom indywidualnym, upowszechnianie sztuki oraz kultury filmowej.

MCK SOKÓŁ istnieje od 1975 roku. Nazwa własna SOKÓŁ jest ukłonem w kierunku tradycji towarzystwa sokolstwa polskiego, którego dawny budynek stał się w 1993 roku siedzibą ośrodka. 8 listopada 2004 roku miało miejsce uroczyste otwarcie „nowego” gmachu SOKOŁA wyposażonego w salę teatralną i koncertową. W kwietniu 2003 roku w MCK SOKÓŁ utworzono oddział pn. Instytut Europa Karpat, stawiający sobie za cel przygotowanie międzynarodowych programów chroniących i promujących dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i społeczne. Rok 2010 otworzył nowy rozdział w historii MCK SOKÓŁ, dokonało się połączenie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, które stało się oddziałem SOKOŁA.

Dyrektorem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu jest Antoni Malczak.

Galeria Sztuki Współczesnej
BWA SOKÓŁ

Miejsce prezentacji najnowszych polskich i międzynarodowych zjawisk z zakresu sztuki współczesnej. W ramach działalności Galerii oprócz projektów wystawienniczych prowadzone są szerokie działania edukacyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Prezentacje obejmują wystawy indywidualne i zbiorowe z pola sztuk wizualnych, a także obszary fotografii, architektury, książki artystycznej, performansu.

Jest to galeria otwarta na różne przejawy sztuki i kontestacje rzeczywistości. Najważniejsze projekty realizowane przez BWA w ostatnich latach, to m.in. cykl  stworzony wokół tematu „Sztuka współczesna narodów dawnej monarchii Austro-Węgierskiej”, na który złożyło się pięć projektów wystawienniczych. Kuratorami poszczególnych odsłon byli: Adam Budak, Anda Rottenberg, Danna Heller, Michal Kolecek i Barnabas Bencsik. Do projektów realizowanych w BWA zapraszani są znani na scenie międzynarodowej artyści, m.in. Katarzyna Krakowiak, Karol Radziszewski, Michael Riedle, Carlos Eduardo Felix da Costa oraz kuratorzy m.in. Stanisław Ruksza, Raluca Voinea, Ewa Tatar, Magda Ujma.

Nowoczesna architektura i funkcjonalne rozwiązania przestrzenne budynku umożliwiają Galerii BWA SOKÓŁ efektywne kreowanie interdyscyplinarnych działań artystycznych i edukacyjnych.

NEWAG S.A.

Wiodący polski producent taboru kolejowego, pojazdów pasażerskich, lokomotyw spalinowych i elektrycznych oraz pojazdów metra i tramwajów.  Swoje produkty z sukcesem dostarcza polskim i zagranicznym klientom. Pojazdy NEWAG obsługują połączenia kolejowe, przewożąc pasażerów w czternastu województwach Polski.

NEWAG S.A. jako jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce, posiadająca ponad 140letnie doświadczenie, skutecznie łącząca tradycję z innowacyjną myślą techniczną. Nowocześnie zarządzana spółka szczególnie dba o wysoką jakość swoich produktów oraz wykonywanych usług, co potwierdzają otrzymane świadectwa i certyfikaty.

Koordynator projektu:
Maria Ostrowska

Antropolog kultury, doktorantka Wydziału Filozoficzno Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, współtwórczyni i producentka wydarzeń w ramach międzynarodowych projektów, m.in. Łódź Design Festival oraz Fashion Philosophy Fashion Week Poland. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu projektów edukacyjnych z zakresu designu i mody, m.in. Projektanci przyszłości, Let them know, Edukreacja, Letnisko Księży Młyn. Ukończyła Laboratorium „Projektowanie kultury” na Uniwersytecie SWPS.

W ostatnim czasie była związana z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz jako wykładowca z Viamoda Szkoła Wyższa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół designu, mody i antropologii widowisk.

Realizator projektu:
Małgorzata Miśkowiec 

Kulturoznawczyni, historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kulturoznawstwo międzynarodowe). W dotychczasowej pracy zajmowała się koordynacją wystaw oraz projektów międzynarodowych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu. Współpracowała z najwybitniejszymi polskimi i zagranicznymi artystami oraz instytucjami, m.in w ramach projektu „Sztuka współczesna narodów dawnej monarchii Austro -Węgierskiej”. Współtworzyła międzynarodowy projekt targów sztuki International Art Fair Warsaw 2016.

Interesuje się sztuką i designem, a w szczególności rolą tekstu i obrazów tekstowych w tych dziedzinach. Obecnie współpracuje z Instytutem Adama Mickiewicza przy projektach związanych z designem.

Koordynatorka (Galeria BWA SOKÓŁ):
Katarzyna Kożuch

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, podyplomowych studiów nauczania języka polskiego jako obcego ukończonych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych marketing kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik MCK SOKÓŁ od 2010 roku, gdzie zajmowała się realizacją wydarzeń artystycznych związanych ze sztuką profesjonalną w Sekcji Muzyki i Teatru, a także koordynowaniem projektów edukacyjnych: „Audycje muzyczne dla przedszkoli oraz szkół podstawowych w klasach I – III” oraz „szsz…szyfr sztuki” projekt dofinansowany z MKiDN w zakresie edukacji kulturalnej.

Obecnie specjalista ds. organizacji wystaw Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, gdzie koordynowała projekt „Intermarium – tożsamość krajów V4 z perspektywy najmłodszego pokolenia artystów regionu” realizowany w Pradze, Budapeszcie, Żilinie i Nowym Sączu, dofinansowany z MKiDN oraz  Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.