Innowacyjne technologie na wybiegu – odzież i materiały przyszłości

wykład

Wraz ze zmianą społeczną, technologiczną i kulturową, której jesteśmy świadkami, modyfikacji uległy potrzeby i sposoby użytkowania obiektów najbliższych człowiekowi. Dotyczy to przede wszystkim materiałów, w tym ubrań. Obecnie możliwe jest tworzenie nie tylko modnych ubrań oraz materiałów dekoracyjnych, ale projektowanie ich w taki sposób, że zyskują nowe właściwości funkcjonalne, czy wręcz przejmują zadania przypisane dotychczas innym przedmiotom. Dostępna technologia pozwala już nie tylko na inny sposób projektowania, wykonania i dystrybucji tekstyliów i odzieży, ale nadaje materiałom włókienniczym i ubiorom charakter tekstroniczny. Wzbogaca je, poprzez zaawansowaną inżynierię,  o wyjątkowe właściwości o znaczeniu estetycznym i użytkowym. Jak pogodzić technologię z dobrym wzornictwem w projektowaniu materiałów tekstylnych i obiektów z nich wykonanych? Czy ubrania i materiały przyszłości pogodzą modę z użytecznością?

Prowadzenie: dr Marzanna Lesiakowska – Jabłońska

Wieloletni pracownik Katedry Odzieżownictwa i Tekstroniki Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej, obecnie prorektor do spraw dydaktycznych w Viamoda. Autorka licznych publikacji specjalistycznych o tematyce dotyczącej technologii wytwarzania, projektowania, struktury i jakości odzieży oraz badania pracy i sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle odzieżowym. Prowadzi zajęcia z zakresu technik odzieżowych, materiałoznawstwa i zarządzania technologią. Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego.