Prezentacja efektów warsztatów z firmą NEWAG

prezentacja

Prezentacja będzie podsumowaniem trzydniowych warsztatów z firmą Newag S.A. – producentem taboru kolejowego, które zapoczątkowały projekt „Wzory przyszłości”. W warsztatach uczestniczyli studenci Wydziału Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Poznanie zadań związanych z projektowaniem pociągów, organizacji pracy w fabryce, potrzeba dostosowania się w procesie projektowania do technicznych norm i regulacji prawnych to unikalna wiedza, którą w praktyce mieli okazje poznać studenci.