23 lutego, w przeddzień pierwszej rocznicy napaści Rosji na Ukrainę, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję: „Zasady Karty Narodów Zjednoczonych leżące u podstaw wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie”. Poparcie wyraziło 141 państw, 32 wstrzymały się od głosu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że jest to „mocne świadectwo solidarności społeczności międzynarodowej z narodem ukraińskim”.

Zajawka pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-ukraina-rosja/aktualnosci/news-rezolucja-zgromadzenia-ogolnego-onz-wzywaja-do-przywrocenia-,nId,6616270
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu